WEB ESCUT LLINATJE PROCEDENCI ANY FAMILIA PRIMER LLOC
NO   TUR Balansat,Sta Eularia, Sta Agnes 1704 Damia - Carlos Joan Tur de bernat (Damia) gendre de Marc Ferrer - Mitgea
NO   TUR Besora quarto de Balansat 1716 Jai Miquel Tur de Joan La Mola
NO RIBAS D'es Vedra d'en Ribes 1725   Toni Ribes sa Roqueta
NO   SERRA No se sap 1766 Corda Josep Serra es Cap de Barbaria
NO   RIERA Pormany, Sta Eularia, Balanzat 1704   Joan Riera de Bartomeu es carnatge
NO   PRATS Portmany 1727   Bernat Prats de bernat Traballaven a L'illa
NO   SERRA Portmany 1725 Blai Toni Serra Portussaler
NO   ESCANDELL Portmany i Benirras 1713 Gall Andreu Escandell de Nicolau Cap de Barbaria
NO ESCANDELL Portmany i Ses Salinas 1712 Talaies Bartomeu Escandell de Bartomeu La Mola i Ses Mesquites
NO SERRA Portmany , Sant Josep 1705   Joan serra Portussaler
NO   SERRA Sant Josep 1728 Rempuixa Bartomeu serra Cala Saona
NO ROSSELLO Sant Josep , Es actuals no tenen relaci 1703   Bernat Rossello de Miquel Ses Mesquites
NO   SUNYER Ses Salines 1727   Bartomeu Sunyer de Pere No se Sap
NO   CARDONA Sta Eularia 1797 Simonet Josep Cardona Ses Mesquites
NO CASTELLO Sta Eularia 1718   Miquel Castello de Miquel S'Estany Pudent
NO   FERRER Sta Eularia 1797 Sord Andreu Ferrer Cap de Barbaria
NO   GUASC Sta Eularia 1727   Bertomeu Guasch de Toni No se sap
NO   JOAN Sta Eularia 1716 Blai Vicent Joan de Vicent i Pere Joan La Mola i ses eufabietes
NO   MAIANS Sta Eularia 1765 Talaiasa Joan Maians de Bartomeu La Mola
NO   PLANELLS Sta Eularia 1727   Bartomeu Planells de Francesc Punta Prima
NO COSTA Sta Eularia i es Pla de Vila 1720   Jaume i Joan Costa de Joan La Mola
NO FERRER Sta Eularia , Venda de Peralta 1705   Joan i Vicen Ferrer de L'arraval de la Marina Portussaler
NO   JOAN Sta Eularias, Plana d'es Joans 1712   Miquel de Joan de Toni , Francesc de Joan Ses Roques,Can Matamal
NO   IERN Sta Eularia, venda d'es coloms 1740   Jaume Iern de Jaume  
NO TORRES Sta Eularia, balanzat, Portmany 1706   Joan Torres de Lluqui Vora san Francesc
SI MAIANS Sta Eularia, Labritja 1748   Antoni Maians La Mola
NO   MAIANS Sta Eularia, Labritja 1763 Teuet Bartomeu Maians de Vicent No se sap
NO COLOMAR Sta Eularia, Safregell 1723   Joan Colomar d'Andreu Cap de Barbaria Can Diumenge
NO   FERRER Sta Eularia, Venda de Peralta 1754 lluqui Toni Ferrer de Pere Ses Eufabietes
NO   BONET Sta Eularia,quarto de Balansat 1725   Pere Bonet de LLuqui Bosc a Portussaler
NO CARDONA Sta Eularia,Venda de Peralta 1723   Francesc Cardona de Joan Ses Mesquites
NO   TUR Vedra des Marins, Portmany 1758 Jeroni Josep Tur de jeroni Terras de Toni Blanc
NO   VERDERA Venda d'arabi, Sta Eularia 1754 Mateu Joan Verdera de francesc No tenien terres
NO   ROIG Venda de benirras 1755   Miquel Roig de Joan No se sap